Mantrailing de discipline

Wat is mantrailing

Het woord komt uit het Engels en is eenvoudig te verklaren: Man = mens en Trailing = volgen. Met andere woorden, het volgen van een menselijk spoor aan de hand van een geurobject, eigen aan de te zoeken persoon, en aangeboden aan een hond. Trailen houdt in dat de hond op een voor hem natuurlijke wijze een specifiek spoor dient te volgen ongeacht de plaats, weersomstandigheden en ouderdom van het spoor. Ieder hondenras kan trailen doch binnen de beperkingen van de ras eigenschappen, toch is en blijft het voor hond en geleider een leuke activiteit.